Pensioenreglement 2018 gewijzigd i.v.m. CWO

Het pensioenreglement is per 31 december 2018 gewijzigd in verband met de interne collectieve waardeoverdracht die per eind 2018 plaatsvindt. 

DNB heeft te kennen gegeven geen bezwaar aan te tekenen tegen de collectieve omzettingen van:

  • Levenslang ouderdomspensioen (LOP) met pensioeningangsleeftijd 67 naar LOP 68. 
  • Tijdelijk partnerpensioen (TPP) in levenslang partnerpensioen (LPP).

Reden dat Cindu deze aanpassingen doorvoert is omdat op 1 januari 2019 alle pensioenen overgedragen worden aan Centraal Beheer APF. Op deze wijze zijn de pensioenen omgezet naar de standaarden van Centraal BEheer APF.

Begaand treft u het pensioenreglement aan. Feitelijk is dit reglement 1 dag geldig (31 december 2018), omdat op 1 januari 2019 het pensioenreglement 2019 ingaat. Laatstgenoemd reglement zal opgemaakt worden door Centraal Beheer APF. 

Tags: