Pensioenreglement 2018 gewijzigd

Bijgaand treft u het pensioenreglement 2018 aan.

Er is een wijziging doorgevoerd in het reglement, als voorbereiding op de aanstaande collectieve waardeoverdracht van het pensioenfonds. Wij verwijzen hiervoor naar artikel 21.

Daarnaast heeft een correctie van het reglement plaatsgevonden. In artikel 18 lid 15 stond opgenomen dat het tijdelijk bijzonder partnerpensioen uitkeerde tot de 65-jarige leeftijd van de (gewezen) partner. Dit dient niet 65 te zijn, maar de AOW-gerechtigde leeftijd van de (gewezen) partner.

Beide aanpassingen zijn doorgevoerd in bijgaande versie van het pensioenreglement.

 

Per 31 december 2018 is dit reglement vervangen door het pensioenreglement 2018 dat op 31 december 2018 gepubliceerd is. U vindt de laatste versie van het pensioenreglement elders op deze website.

Tags: