Pensioenregister

Er is een landelijk Pensioenregister waarin pensioenuitvoerders de gegevens van al hun actieve deelnemers en van hun ex-deelnemers hebben geplaatst.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u alle pensioenen die u ooit heeft opgebouwd.

Zodra een pensioen wordt uitgekeerd, zult u dat daar niet meer terugvinden. Voor de toegang tot uw gegevens heeft u uw Burgerservicenummer (vroeger heette dat SoFi-nummer) en uw Digid-code nodig.

Als u nog geen Digid-code heeft, kunt u die via deze website aanvragen.

Zie voor meer informatie ook de website www.pensioenregister.nl

Tags: