Toeslagverlening per 1 januari 2019

 

Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat per 1 januari 2019 een toeslag is toegekend:

- 2,07% voor actieven (= 99,2% van de loonindex).

- 1,67% voor slapers en pensioentrekkenden (= 99,2% van de prijsindex).

 

De toeslag is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad (BDG) van het pensioenfonds per ultimo november: deze bedroeg 122,8%.

 

Voor de vaststelling van de toe te kennen toeslag heeft het pensioenfonds het volgende beleid:

- Geen toeslag wordt verleend als de BDG lager of gelijk is aan 110%.

- Er wordt een volledige toeslag verleend als de BDG hoger is dan 122,9%.

- Er wordt een pro-rata toeslag verleend indien de BDG tussen 110% en 122,9% ligt.

 

Op grond van een BDG van 122,8% per eind november 2018 is besloten 99,2% van de maatstaf toe te kennen. Er kan derhalve bijna de volledige toeslagambitie worden toegekend.

Voor actieven wordt als maatstaf een loonindex gehanteerd. Deze bedroeg 2,09%.

Voor de slapers en gepensioneerden wordt als maatstaf een prijsindex gehanteerd. Deze bedroeg 1,68%.

De toeslag wordt toegepast per 1 januari 2019. 

In januari zullen voor het eerst de pensioenuitkeringen uitbetaald worden door Centraal Beheer APF (en niet door Cindu). In die uitbetaling zal de toeslag per 1 januari 2019 nog niet verwerkt zijn. Er zal een nabetaling gedaan worden door Centraal Beheer APF van de gemiste toeslagen vanaf 1 januari 2019. Naar verwachting zal deze nabetaling rond juni 2019 plaatsvinden. Vanaf dat moment is de toeslag tevens verwerkt in uw pensioenuitkering.