CWO per 1 januari 2019

Geen bezwaar DNB
Zo aan de vooravond van het nieuwe jaar heeft pensioenfonds Cindu goed nieuws!

Op 18 december 2018 heeft De Nederlandsche Bank te kennen gegeven dat zij geen gebruik zal maken van haar bevoegdheid om een verbod tot waardeoverdracht op te leggen. Dat betekent feitelijk dat DNB instemt met de waardeoverdrachten en dat deze op 1 januari 2019 geëffectueerd zullen worden. Aan alle vormvereisten is voldaan om de collectieve waardeoverdrachten (CWO's) door te laten gaan.

Concreet betekent dit dat Pensioenfonds Cindu de volgende collectieve waardeoverdrachten zal uitvoeren per 1 januari 2019:

1) Omzetting LOP67 in LOP68 en omzetting TPP in LPP
Allereerst zal Cindu de pensioenrichtleeftijd van de levenslange ouderdomspensioenen uitstellen van 67 jaar naar 68 jaar. Daarnaast worden alle opgebouwde tijdelijke partnerpensioenen omgezet in levenslange partnerpensioenen.

Omdat deze omzettingen collectief plaatsvinden, is er sprake van een "interne collectieve waardeoverdracht". DNB heeft hier geen bezwaar tegen aangetekend.

2) Overdracht naar Centraal Beheer APF
Nadat genoemde omzettingen hebben plaatsgevonden, zullen op 1 januari 2019 alle pensioenen overgedragen worden naar Pensioenfondsenkring 1 binnen Centraal Beheer APF. 

Dit betreft derhalve een (externe) collectieve waardeoverdracht. Ook hier heeft DNB geen bezwaar tegen aangetekend.

Tegelijk met deze CWO's brengt Cindu al haar bezittingen in, waarmee de CWO's gefinancierd worden.

Cindu is in liquidatie
Nadat de overdrachten hebben plaatsgevonden, heeft Cindu geen uitstaande pensioenverplichtingen meer. Alle beleggingen zijn overgedragen, op een klein liquidatiesaldo na. Pensioenfonds Cindu dient nog formeel een traject te doorlopen om te komen tot afronding of liquidatie van het fonds. Er dient nog een jaarverslag over 2018 gepubliceerd te worden, alsmede een liquidatieverslag. 

Eind januari/begin februari houden wij wederom presentaties om een toelichting te geven op deze gebeurtenissen voor gewezen deelnemers en pensioentrekkenden. Er zal net als in september zowel een presentatie in Mijdrecht (Hotel Marickenland) als in Maassluis (Theater Koningshof) georganiseerd worden. U ontvangt hiervoor binnenkort de uitnodiging. 

Fijne jaarwisseling
Namens Cindu wensen wij u een fijne jaarwisseling en de beste wensen voor 2019! Wij hopen u te mogen begroeten tijdens de presentaties eind januari/begin februari. 

 

 

Tags: