Liquidatieverslag

Cindu heeft het liquidatieverslag gereed en deze kunt u downloaden via deze webpagina.

Op maandag 22 juli heeft Cindu in het Algemeen Dagblad een advertentie geplaatst, waarin het volgende wordt aangeven:

"Stichting Pensioenfonds Cindu International is ontbonden per 1 januari 2019. Het liquidatieverslag, waarin de rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) is opgenomen, ligt ter inzage voor eenieder tot 1 oktober 2019 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, vestiging Amsterdam en ten kantore van Rütgers Resins, Molenlaan 30, 1422 ZA te Uithoorn. Het liquidatieverslag is tevens te vinden op www.pensioenfondscindu.nl "

Met het deponeren van het liquidatieverslag bij de Kamer van Koophandel start de verzetsperiode. Deze duurt twee maanden. Na afloop van de verzetsperiode kan Cindu zich daadwerkelijk uitschrijven (mits geen verzet is aangetekend uiteraard) uit de registers van de Kamer van Koophandel. 

Wij houden u op de hoogte van het verloop na de verzetsperiode. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het liquidatieverslag, kunt u zich wenden tot het pensioenbureau.