Home

Stichting Pensioenfonds Cindu International is momenteel in liquidatie.

Op 1 januari 2019 zijn alle pensioenverplichtingen door Cindu overgedragen aan Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds. Binnen Centraal Beheer APF sluit Cindu aan (overigens als eerste toetreder) bij de zogenaamde Pensioenfondsenkring 1. 

Alle (gewezen) deelnemers en pensioentrekkenden zullen nog bericht ontvangen van Cindu over het pensioen dat is overgedragen aan Centraal Beheer APF. Dit bericht zal naar verwachting rond april verstuurd worden.

In mei wordt het jaarverslag 2018 gepubliceerd door Cindu en naar verwachting zal Cindu geliquideerd worden medio 2019.