Documenten

Titel Omschrijving Bestand

Jaarrekening 2015

PDF icon Jaarrekening 2015.pdf

Jaarverslag 2015

Het volledige jaarverslag 2015 treft u hier aan. Binnenkort ontvangen de gepensioneerden en deelnemers, zoals gebruikelijk, een beknopte versie.

PDF icon Jaarverslag 2015.pdf

Pensioenbrochure 2015

Met de pensioenbrochure probeert de werkgever duidelijk te maken wat de arbeidsvoorwaardelijke toezegging aan de werknemers op pensioengebied is. Dat moet de werkgever doen met een zogenaamde "Startbrief".

De Pensioenbrochure is onderdeel van de startbrief. De pensioenbrochure geeft sneller en begrijpbeerder dan het uitgebreide pensioenreglement inzicht in de pensioentoezegging op hoofdlijnen.

In de Pensioenbrochure 2015 s de overgang van een voorwaardelike eindloonregeling naar een voorwaardelijk geïndexeerde middelloon regeling  verwerkt.

PDF icon PENSIOENBROCHURE 2015 bij startbrief.pdf

Pensioenreglement 2015

Het pensioenreglement is per 1 januari 2015 op een aantal punten aangepast.

Met name door de fiscale beperkingen in de pensioenopbouw is overgestapt naar een voorwaardelijke middelloonregeling; Ook is de pensioenopbouw van het ouderdomspensioen tot en met 2013 met uitkeringsleeftijd 65 jaar, neutraal omgezet naar 67 jaar.

Bij terug zetten naar 65 jaar ontstaat weer het oorspronkelijke recht.

Dit reglement geldt tot en met 31 december 2015; CAO partijen overleggen over de in 2016 geldende pensioentoezegging; bij behoud in 2016 van de in 2015 geldende pensioenpremie zouden als opbouwpercentages gelden 1,4% resp. 1,2% in plaats van de in 2015 geldende 1,75% resp. 1,5%.

PDF icon REGLEMENT 2015 def goedgek bestuur.pdf

Jaarrekening 2013

PDF icon jaarrekening 2013 def.pdf

Jaarverslag 2013

PDF icon Jaarverslag 2013 def versie 24 juni 2014.pdf

Jaarrekening 2012

PDF icon jaarrekening 2012.pdf

Volledig Jaarverslag 2012

PDF icon Jaarverslag 2012 def.pdf

Bekopt Jaarverslag 2012

PDF icon Beknopt jaarverslag 2012 is ook verzonden.pdf

Pensioenreglement 2013

Dit reglement 2013 geldt tot en met 2013; per 1 januari 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar, zie pensioenreglement 2014.

PDF icon REGLEMENT 2013 11 december 2012 met voorw backservice.pdf

Pagina's