Documenten

Titel Omschrijving Bestand

Liquidatieverslag

Cindu heeft het liquidatieverslag gereed en deze kunt u downloaden via deze webpagina.

Op maandag 22 juli heeft Cindu in het Algemeen Dagblad een advertentie geplaatst, waarin het volgende wordt aangeven:

"Stichting Pensioenfonds Cindu International is ontbonden per 1 januari 2019. Het liquidatieverslag, waarin de rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) is opgenomen, ligt ter inzage voor eenieder tot 1 oktober 2019 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, vestiging Amsterdam en ten kantore van Rütgers Resins, Molenlaan 30, 1422 ZA te Uithoorn. Het liquidatieverslag is tevens te vinden op www.pensioenfondscindu.nl "

Met het deponeren van het liquidatieverslag bij de Kamer van Koophandel start de verzetsperiode. Deze duurt twee maanden. Na afloop van de verzetsperiode kan Cindu zich daadwerkelijk uitschrijven (mits geen verzet is aangetekend uiteraard) uit de registers van de Kamer van Koophandel. 

Wij houden u op de hoogte van het verloop na de verzetsperiode. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het liquidatieverslag, kunt u zich wenden tot het pensioenbureau.

PDF icon 20190718 Liquidatieverslag 2019 v1.0 Cindu def.pdf

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van Cindu is gereed!! U kunt het jaarverslag via deze pagina downloaden.

Wij wensen u veel leesplezier.

PDF icon 20190502 Jaarverslag 2018 def (Cindu).pdf

Presentatie

Op 31 december 2019 is in Maassluis en op 1 februari in Mijdrecht een presentatie gegeven door Pensioenfonds Cindu en Centraal Beheer APF gezamenlijk aan de gewezen deelnemers en slapers. 

Via deze pagina kunt u de presentatie downloaden. 

PDF icon 20190131 Presentatie informatiebijeenkomst v1.0.pdf

Pensioenreglement 2018 gewijzigd i.v.m. CWO

Het pensioenreglement is per 31 december 2018 gewijzigd in verband met de interne collectieve waardeoverdracht die per eind 2018 plaatsvindt. 

DNB heeft te kennen gegeven geen bezwaar aan te tekenen tegen de collectieve omzettingen van:

  • Levenslang ouderdomspensioen (LOP) met pensioeningangsleeftijd 67 naar LOP 68. 
  • Tijdelijk partnerpensioen (TPP) in levenslang partnerpensioen (LPP).

Reden dat Cindu deze aanpassingen doorvoert is omdat op 1 januari 2019 alle pensioenen overgedragen worden aan Centraal Beheer APF. Op deze wijze zijn de pensioenen omgezet naar de standaarden van Centraal BEheer APF.

Begaand treft u het pensioenreglement aan. Feitelijk is dit reglement 1 dag geldig (31 december 2018), omdat op 1 januari 2019 het pensioenreglement 2019 ingaat. Laatstgenoemd reglement zal opgemaakt worden door Centraal Beheer APF. 

PDF icon Pensioenreglement 2018 v4.0 def (Cindu).pdf

Presentatie slapers en gepensioneerden

Op 31 augustus 2018 is een presentatie gehouden aan slapers en pensioentrekkenden, waarin de situatie van pensioenfonds Cindu is toegelicht. Tevens is dezelfde presentatie op 13 september in Uithoorn (Mijdrecht) gehouden.

Bijgaand treft u de presentatie aan als naslagwerk.

PDF icon 20180913 Presentatie informatiebijeenkomst v2.0 (website).pdf

Pensioenreglement 2018 gewijzigd

Bijgaand treft u het pensioenreglement 2018 aan.

Er is een wijziging doorgevoerd in het reglement, als voorbereiding op de aanstaande collectieve waardeoverdracht van het pensioenfonds. Wij verwijzen hiervoor naar artikel 21.

Daarnaast heeft een correctie van het reglement plaatsgevonden. In artikel 18 lid 15 stond opgenomen dat het tijdelijk bijzonder partnerpensioen uitkeerde tot de 65-jarige leeftijd van de (gewezen) partner. Dit dient niet 65 te zijn, maar de AOW-gerechtigde leeftijd van de (gewezen) partner.

Beide aanpassingen zijn doorgevoerd in bijgaande versie van het pensioenreglement.

 

Per 31 december 2018 is dit reglement vervangen door het pensioenreglement 2018 dat op 31 december 2018 gepubliceerd is. U vindt de laatste versie van het pensioenreglement elders op deze website.

PDF icon Pensioenreglement 2018 v3.0 def (Cindu).pdf

Cookiebeleid

Pensioenfonds Cindu heeft Cookiebeleid geschreven.

Het beleid treft u bijgaand aan.

PDF icon 20180507 Cookiebeleid v1.0 def.pdf

Privacyverklaring

Pensioenfonds Cindu heeft in verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordering Gegevensbescherming een Privacybeleid opgesteld.

Dit beleid treft u hier aan.

PDF icon 20180507 Privacybeleid Cindu v1.0 def.pdf

Jaarverslag 2017 Cindu

Bijgaand treft u het jaarverslag 2017 aan.

Indien u vragen heeft en/of een toelichting wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met het pensioenbureau.

PDF icon 20180503 Jaarverslag 2017 def (Cindu).pdf

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen:

  • In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie van uw pensioenregeling.
  • In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
  • Laag 3 bestaat uit de juridische en beleidsmatige informatie van het pensioenfonds. Deze is deels opgenomen op deze website en deels kunt u deze opvragen bij het pensioenfonds.
PDF icon 20180322 Pensioen 123 laag 1 2018 v1.0 def.pdf, PDF icon 20180322 Pensioen 123 laag 2 2018 v1.0 def.pdf

Pagina's