Home

De nieuwsbrief van september 2017 is beschikbaar!

U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina en tevens
onder "Documenten".

-----------------------------------------------------------------------

De “Stichting Pensioenfonds Cindu International” is gevestigd aan de
Molenlaan 61
1422 ZA Uithoorn

Postadres:
Postbus 9
1420 AA Uithoorn

Het fonds was ooit verbonden aan het concern Cindu Key & Kramer N.V.

Ook werden in het verleden de pensioenen van de NWM  (Nederlandse Wegtanker Maatschappij) verzekerd; die zijn overgebracht naar het Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer.

Het fonds verzekert momenteel de pensioenopbouw van de werknemers in het Uithoornse bedrijf Rütgers Resins B.V. Ook zijn van nog enkele werknemers van de tankterminal te Amsterdam van Koppers, deelnemer aan het fonds.

Het fonds heeft een bestuur bestaande uit vier personen, waarvan twee namens de aangesloten werkgevers, één namens de actieve deelnemers en één namens de gepensioneerden.

Het pensioenbureau van het fonds is gehuisvest in het gebouw  “Thamerstaete” tegenover de fabrieksingang in Uithoorn. Het pensioenbureau voert zelf de pensioenadministratie uit.

Het fonds heeft ten doel aan de deelnemers en hun nagelaten betrekkingen uitkeringen te verschaffen bij ouderdom of overlijden. Het fonds tracht dit doel te bereiken door het vormen van een vermogen om daaruit de uitkeringen volgens het pensioenreglement te doen en door andere middelen welke dit doel kunnen bevorderen.

Het fonds is niet herverzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. De beleggingen van het fonds zijn in aandelen ontwikkelde markten, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en direct onroerend goed.